Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas orientuotas į dviejų NVO, teikiančių socialines paslaugas teritorinėje bendruomenėje Vilniaus mieste, institucinių gebėjimų stiprinimą ir paslaugų kokybės gerinimą.

Projektą sudaro keturios pagrindinės kryptys:

– sustiprinti vadovų lygmens darbuotojų ir specialistų bendradarbiavimo kompetencijas;

– padidinti privataus finansavimo dalį organizacijų biudžetuose;

– sustiprinti penkių vykdomų programų kokybę;

– išplėsti ir sustiprinti savanoriškos veiklos sritį.