Projekto Nr. NVOŠG-4.

Projektu siekiama stiprinti ir ugdyti šeimos kultūrą, šeimos narių bendravimo ir problemų sprendimo bei pozityvius vaikų auklėjimo įgūdžius, skatinti šeimų telkimąsi įveikiant įvairias krizes (skyrybų, priklausomybių, krizinio nėštumo, šeimos nario netekties, darbo praradimo, darbo ir vaikų auginimo derinimo ir kt.).

Projekto metu:

  1. Organizuosime pasirengimo šeimai grupes poroms.
  2. Ugdysime tėvystės įgūdžius, vesdami tėvų grupes ir skaitydami paskaitas tėvams.
  3. Teiksime kompleksinę pagalbą šeimoms, išgyvenančioms krizę (skyrybos, netektis, krizinis nėštumas ir pan.).
  4. Organizuosime septynių šeimų klubo „Darna“ grupių veiklą.
  5. Organizuosime 2019 m. liepos 15-20 d. šeimų vasaros stovyklą.
  6. Teiksime kompleksines paslaugas šeimai krizinio nėštumo metu.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija