Skip to main content

Finansinė parama

Jei manote, kad mūsų darbai prasmingi ir norite prisidėti prie mūsų veiklų įgyvendinimo, skirdami finansinę paramą, tai padaryti galite pavedimu, mokėjimo paskirtyje įrašydami „Parama“:

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Įmonės kodas: 126366917
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT047044060004006999
AB “SEB bankas” banko kodas 70440
SWIFT kodas CBVILT2X

Per 2022 m. mūsų centre kompleksinė pagalba buvo teikiama 866 asmenims, iš jų – 594 asmenys gavo reguliarią, tęstinę pagalbą.
Psichologinė pagalba buvo teikiama 671 asmeniui, iš jų – 259 asmenims reguliariai.
O bendruomeninės šeimų srities veiklose dalyvavo 300 asmenų, iš jų – 78 asmenys reguliariai.
772 asmenys sudalyvavo skirtinguose mūsų organizuojamuose renginiuose.

Dalį veiklų, renginių įgyvendinti ir sudaryti galimybes 6 vaikams reguliariai lankyti mėgstamus būrelius, terapiją, galėjome tik rėmėjų dėka.

2022-2023 m. paramą mums skyrė:

  1. UAB Orkla care
  2. UAB Meretum
  3. Novo Nordisk
  4. UAB Grožio ambasadorės
  5. VšĮ Trenkturas

Reguliariai mūsų veiklas remia:

  • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);
  • Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija.