Skip to main content

Atvejo vadyba

Atvejo vadyba ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos

Atvejo vadyba siekiama rasti geriausią problemų sprendimo būdą konkrečiai šeimai, stiprinti ir padėti šeimai savarankiškai įveikti kylančius sunkumus bei siekti pokyčių. Atvejo vadybininkas organizuoja šeimos ir jai padedančių specialistų pasitarimus (posėdžius), koordinuoja specialistų veiklą.

Socialinis darbuotojas informuoja, konsultuoja šeimą ar atskirus jos narius, tarpininkauja bendraujant su darželiais, mokyklomis, gydymo ir kitomis įstaigomis, padeda atrasti reikiamus specialistus ir paslaugas, atstovauja šeimos interesus.

Mūsų Šeimų tarnyboje dirba šešios atvejo vadybininkės ir visas būrys socialinių darbuotojų. Jų kontaktus rasite Komandos skiltyje

Pasiteiravimui:

Administratorė Marija Marozaitė
Tel.: (+370 5) 246 17 72, Mob.: +370 616 17473,
El. paštas info@matulaiciospc.org

Šeimų tarnybos vadovė
Inga Bartaševičienė
J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Mob.: +370 642 20026,
El.paštas seimu.tarnyba@matulaiciospc.org