Skip to main content

Praktika studentams

Socialinio darbo, socialinės pedagogikos studentai, Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre pasirinkę atlikti praktiką, turi galimybę:

  • stebėti ir analizuoti socialinio darbo procesus atvejo vadybos kontekste, dirbant su sunkumus patiriančiomis šeimomis;
  • stebėti socialinio darbuotojo/atvejo vadybininko vaidmenį ir veiklą įstaigoje;
  • mokytis praktinės veiklos ir lavinti įgūdžius dirbant kartu su socialiniu darbuotoju (studentas mato, dalyvauja ir patiria socialinio darbuotojo profesijos realybę);
  • išmokti savarankiškai suplanuoti ir įgyvendinti socialinę veiklą;
  • dalyvauti įstaigos komandos susirinkimuose ir kitose komandinėse veiklose (švenčių, renginių organizavimas ir įgyvendinimas, atskirų darbo grupelių veikla, …).

Neabejojame, kad mokymasis neatsiejamas nuo refleksijos, todėl organizuojami reguliarūs praktikos aptarimai su praktikos vadovu, teikiamas atgalinis ryšys, praktikos įvertinimas.