Skip to main content

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Mūsų organizacijoje jūs galite dalyvauti žemiau išvardintose veiklose, grupėse, užsiėmimuose, paskaitose:

 • Tėvystės įgūdžių grupė ikimokyklinukus auginantiems tėvams,
 • Tėvystės įgūdžių grupė pradinukus auginantiems tėvams,
 • Tėvystės įgūdžių grupė paauglius auginantiems tėvams,
 • Grupė „Prisimink mane, kad suprastum save – kelionė ir susitikimai su vidiniu vaiku“,
 • Netektį išgyvenančių asmenų grupė,
 • Tėvų – vaikų ryšio stiprinimo grupė,
 • Pasiruošimo šeimai grupė,
 • Socialinių įgūdžių grupės jaunimui,
 • Paskaitos įvairiomis temomis,
 • Individualus psichologinis konsultavimas vaikams, paaugliams ir suaugusiems,
 • Konsultacijos šeimoms.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrą, J. Matulaičio a. 3, Vilnius, https://matulaiciospc.org/ , tel. +370 5 246 17 72, mob. +370 616 17473, el. paštas info@matulaiciospc.org.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa.

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui iš projekto skirta iki 1 075 639 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139