Skip to main content

NOKAS

2021 metais Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras ir Pal. J. Matulaičio Socialinis centras pradėjo kokybės standarto NOKAS diegimą. Tai buvo intensyvus procesas, įtraukęs visus centrų darbuotojus: reflektavome paslaugų kokybės kriterijus, ieškojome, kaip įsivertinti darbuotojų profesinės kompetencijos ir paslaugų kokybės rodiklius, parengėme ir susisteminome dokumentaciją, ieškojome, kaip ir kokią informaciją susirinkti iš klientų, kaip juos labiau įtraukti į paslaugų planavimą.

Atlikome daug įvairių darbų, buvo suorganizuoti vidiniai susitikimai su darbuotojais, parengta ir susisteminta dokumentacija. 2022-ųjų pradžioje buvo atliktas išorinis auditas ir suteiktas pažymėjimas apie NOKO standarto atitikimą.

Didžiuojamės įdiegę NOKAS standartą, juo remiamės iškilus klausimams ir suprantame, kad kokybės išlaikymas yra nuolatinis refleksijos ir mokymosi procesas.

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė sako, kad įvairios tvarkos ir organizacijos veiklos procesai buvo aprašyti anksčiau, tačiau standarto diegimo metu peržiūrėjus, susisteminus turimus dokumentus ir papildžius naujais, jie atsirado vienoje visiems darbuotojams prieinamoje vietoje.

“Ypač didelę praktinę naudą matome tame, kad susisteminome su organizacijos valdymu susijusią medžiagą, išgryninome visų veiklų kokybės kriterijus, įsivardinome poveikio rodiklius”, – sako Pal. J. Matulaičio socialinio centro vadovė Dalia Beliukevičiūtė.

Ji pastebi, kad didžiausias iššūkis buvo šių rodiklių atpažinimas ir įsivardinimas kiekvienoje centrų veiklos srityje. Jų supratimas padeda taiklesnei komunikacijai ir dialogui su bendruomene, rėmėjais, savivaldybe.