Vilniaus miesto savivaldybės iš dallies finansuojama vaikų vasaros poilsio stovykla:

„Vasara – laikas draugauti, kurti, pažinti“

Stovykla vyks nuo 2022-07-18 iki 2021-07-24.

Stovykloje dalyvaus 30 vaikų.

Siekiant užtikrinti veiklų įvairovę, pritaikyti skirtingus metodus bei priemones, kurios padėtų atkleisti vaikų gabumus, talentus, socialines ir emocines kompetencijas bei skatintų saviraišką, kiekviena diena stovykloje turės savo temą (Susipažinimas, Menas, Sportas, Draugystė, Gamta, Talentai), pagal kurią bus orientuotos dienos žaidimai, užduotys, renginiai. Stovykloje pasitelksime savanorius, kurių dalis bus vyresnių klasių moksleiviai. Siekiant užtikrinti tinkamą vaikų priežiūrą prieš stovyklą bus vykdoma vadovų atranka, organizuoti mokymai apie darbą su vaikų grupėmis, grupės procesus, stovyklos metu vyks dienos aptarimai. Stovykloje sieksime, kad vaikai joje būtų laimingi, saugūs ir grįžtų pailsėję, pilni gerų įspūdžių, sustiprinę mokymosi iš patirties, bendravimo įgūdžius.