Nr. 2022-1-LT02-ESC30-SOL-000064419

Projekto trukmė 12 mėn., 2022 m. rugpjūtis – 2023 m. liepa

Projekto metu siekiame:

Atnaujinti bendruomenės sodą: organizuoti talkas, įrengti daržą, įkurti vabzdžių viešbutį, pagaminti lesyklėles, atnaujinti žaidimų aikštelę. 

Organizuoti renginius ir šventes, kuriose dalyvautų ikimokyklinukai, senjorai, žmonės turintys intelekto surikimą, jaunuoliai iš atviros jaunimo erdvės, bendruomenės šeimos.  

Kurti progas skirtingų kartų žmonėms susitikti. 

Projekto tikslinės grupės: jaunos šeimos, ikimokyklinio amžiaus vaikai, suaugę intelekto sutrikimą turintys asmenys, senjorai, jaunuoliai. 

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra