Š.m. liepos 18-24 d. Prienų rajone, prie Guostaus ežero, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras organizuos tradicija tapusią Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos šeimų stovyklą. Šeimų stovykloje bus siekiama puoselėti šeimos santykių kultūrą, telkti bendruomenę, skatinti prasmingą vaikų ir suaugusiųjų poilsį. Stovyklos metu taip pat bus siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo tikėjimo ir šeimos svarbos liudijimą, bus teikiama sielovadinė ir psichologinė parama šeimai.

Stovykloje ant ežero kranto vaikams ir jaunuoliams bus organizuojama katechezės programa: pokalbiai su lektoriais, piligriminis žygis aplankant aplinkinių kaimų bažnyčias, kasdienė refleksija apie pamatytus Dievo ženklus ir jų poveikį.

Stovyklos metu šeimos bus kviečiamos dalyvauti Šv. Mišiose, melstis rytinėse, vakarinėse maldose, švęsti susitaikinimo sakramentą, įsitraukti į adoracijos ir gailestingumo vainikėlio veiklas.

Sutuoktiniams stovyklos metu bus organizuojamos paskaitos teologinėmis ir psichologinėmis temomis, pasidalinimai mintimis grupėje, porose.

Planuojame, kad stovykloje dalyvaus apie 35 šeimos, jiems veiklas organizuos Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro specialistai, kuriems talkins gausus būrys savanorių.

Projekto vertė – 2000€. Projektą finansuoja – Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos organizacija.

Norėdami dalyvauti arba daugiau sužinoti apie projektą, kreipkitės į Justę Rakauskienę tel.: +37064440167 arba el. p.: suzadetiniai.matulaitis@gmail.com