Projektu „Pokyčių forumas” siekiama įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesus.

Su skurdo ir socialinės atskirties rizika susiduriantys asmenys dažnai neturi realių galimybių ir pajėgumų išreikšti savo siūlymus. Skurdas žemina jų orumą ir skatina bejėgiškumą. Užsienio patirtis rodo, jog skurstančių asmenų įtraukimo problema gali būti sprendžiama įvairiais metodais. Daugelyje Europos šalių šiai problemai spręsti organizuojami skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų susitikimai.

Perimant tarptautinę patirtį iš partnerių Norvegijoje, projekto metu visose Lietuvos apskrityse bus rengiami skurdą patiriančių asmenų susitikimus žmogaus teisių tematika. Susitikimuose taip pat dalyvaus ir sprendimus priimančių institucijų atstovai.

Pasirinktas forumo teatro metodas suteiks galimybę pažeidžiamai grupei atsipalaiduoti, išsakyti problemas ir teikti siūlymus, taip formuojant organizacijų bei politikų darbotvarkes sprendžiant skurdo problemas šalyje.

Tam, kad apie pažeidžiamų grupių problemas išgirstų ir likusi Lietuvos visuomenės dalis, festivalio „Nepatogus kinas“ metu bus rodomas vaizdo klipas su skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų istorijomis.

Projektas „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus” („Pokyčių forumas”) yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Bendra projekto suma 79 914,21 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-2022 m. Daugiau apie fondą: www.apf.lt / www.eeagrants.org

Projekto partneriai:
Koordinacinis centras „Gilė”
Maltos ordino pagalbos tarnyba
VšĮ „Inovatorių slėnis“
LPF „Pagalbos namuose tarnyba“
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Welfare Alliance, European Anti-Poverty Network Norway
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“
Lietuvos žmogaus teisių centras