Nemokamos paslaugos Vilniaus miesto gyventojams

Vilniaus mieste nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Pal. J. Matulaičio Šeimos pagalbos centru ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis projekto metu Vilniaus miesto gyventojams teikia nemokamas kompleksines paslaugas.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

PAL. J. MATULAIČIO ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
  • Individualios psichologo konsultacijos
  • Šeimos konsultacijos
  • Šeimų stovyklos
  • Paskaitos aktualiomis temomis (apie jas pranešame skiltyje „Naujienos“)

Dėl paslaugų kviečiame kreiptis Vilniaus mieste gyvenančias šeimas (asmenis), kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (pvz., vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumai, tarpusavio santykių problemos, netekties patyrimas, skyrybos, kiti sunkumai).

Paslaugos teikiamos iš anksto užsiregistravus. Registracija konsultacijoms ir į mokymus:

Daugiau informacijos apie projekto partnerius rasite čia.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.