Skip to main content

Ką nuveikėme per 2023-iuosius

2023 m. liepos mėn. pradėjome projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Iki Naujųjų metų spėjome suorganizuoti ir įgyvendinti veiklų, kuriose sudalyvavo 320 asmenų:

 • Individualios konsultacijos teiktos 50 asmenų.
 • Įvyko 2 pasiruošimo šeimai grupės (24 asmenys).
 • Vyko 4 tėvystės įgūdžių ugdymo grupės (48 asmenys).
 • Tėvų-vaikų ryšio stiprinimo grupė (27 tėvai ir vaikai).
 • Grupė „Prisimink mane, kad suprastum save – kelionė ir susitikimai su vidiniu vaiku“ (9 asmenys).
 • 3 socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams (37 asmenys).
 • Suorganizuotos 4 paskaitos:
  „Kur einam mes su stresiuku, neklausinėkit mūs“,
  „Netektys. Kaip sielvarto tamsoje rasti paguodos grūdelius“,
  „Vaikai ir skyrybos. Ką gali padaryti suaugę, kad vaikams būtų lengviau“,
  „Kaltė?! Skola?! Padėka?! Kas slepiasi po Kalėdine pasiruošimo įtampa?“.

  Viso paskaitas išklausė 139 asmenys.

Renginiai nemokami, organizuojami įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Projektas įgyvendinamas su projekto partneriais.