Skip to main content

Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teikia kompleksines paslaugas šeimai.

Viena iš mūsų organizuojamų paslaugų – pozityvios tėvystės grupės. Šiais metais mūsų centre be jau įprastinių grupių priešmokyklinukų ir pradinukų tėvams, turime ir grupę skirtą paauglius auginantiems tėvams. Šio savotiško debiuto proga pakalbinome grupės vedėjas Jurgitą Grušaitę ir Jūrgą Kerienę apie tokios grupės išskirtinumą ir prasmę.

Paauglystė – kas tai? Dažniausiai paauglystė apibūdinama kaip sudėtingas žmogaus raidos etapas, kuriam būdinga specifiniai bruožai tokie, kaip savo identiteto paieškos, nuotaikų kaita, besikeičiančio kūno priėmimas, autoritetų persiskirstymas. Dėl vykstančių pokyčių ir tėvai, ir patys paaugliai susiduria su tarpusavio bendravimo sunkumais.

Kuo ypatingos pozityvios tėvystės grupės paauglių tėvams? Ar jos kuo nors skiriasi nuo kitų? Kas gali šiose grupėse lankytis?
Pozityvios tėvystės įgūdžių grupių paauglių tėvams atsiradimą įtakojo aukščiau išvardinti specifiniai sunkumai, būdingi amžiaus tarpsniui nuo 12 iki 16 m., apie kuriuos tėvai nori kalbėti išsamiau ir suprasti kaip įvairiose situacijose su savo paaugliais elgtis.

Grupėse kviečiame dalyvauti paauglių tėvus ir globėjus, auginančius į paauglystę įžengusius vaikus. Grupių struktūra remiasi programa Triple P ir nagrinėja tokius klausimus kaip: kas tai yra pozityvi tėvystė apskritai, taip pat kaip skatinti paauglių tinkamą elgesį, kaip valdyti ir spręsti galimą probleminį elgesį pozityviais metodais. Siūlomos konkrečios strategijos, kaip tėvams elgtis susiduriant su stipriomis paauglių emocijomis, prieštaravimais, taisyklių, susitarimų nesilaikymu, moko kaip paauglius mokyti savarankiškai spręsti problemas, moko tėvus pasirinkti rizikos mažinimo strategijas bei ją valdyti.

Remiantis grupės dalyvių atsiliepimais, dalyvavimas grupėje tėvams suteikia pastiprinimą, supratimą, kad savo situacijose jie nėra vieni, kad ir kiti tėvai patiria sunkumų auklėjant savo vaikus. Grupėje kiekvienas dalyvis gali būti resursas vienas kitam, dalinasi savo patirtimi, rekomendacijomis, savo įžvalgomis. Grupė dalyvius įgalina patiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus. Grupėje būdami saugioje aplinkoje jie gali išbandyti naujų metodų bei strategijų taikymą (kaip reaguoti į stiprias vaiko emocijas, kaip spręsti netinkamą elgesį, kaip padėti paaugliui savarankiškai spręsti problemas ir kt.).

Kodėl ėmėtės šios temos? Kodėl ji jums rūpi?
Paauglystės tema mums abiem aktuali asmeniškai, dirbdamos su šeimomis nuolat susiduriame su paauglystės keliamais rūpesčiais, asmeninis noras išbandyti tokios programos formatą. Paauglystė mums abiem nepaisant jos keliamų iššūkių yra žavingas, reikšmingas ir svarbus žmogaus virsmo suaugusiu laikotarpis.

Kuo pasižymi Triple P programa, pagal kurią vedate grupę? Kokios įžvalgos grupei einant į pabaigą?
Galima sakyti, kad programa daugiausiai naudos gali duoti esantiems vaiko ankstyvosios paauglystės etape ir jau pasireiškiant probleminiam elgesiui. Tačiau dėmesys nėra koncentruojamas vien į tai, tad ir kiti grupėje gali atrasti ir sau pritaikyti įgytas žinias.

Ši programa išsiskiria savo efektyvumu, nes yra sukonstruota, kad informacija dalyvius pasiektų pačias efektyviausiais informacijos įsisavinimo būtais: vaizdinė medžiaga, kurioje pateikti realūs tėvų atsiliepimai, praktinės situacijos, sprendimų pavyzdžiai; darbo knyga skirta kiekvienam dalyviui, kurioje yra teorinė medžiaga, praktinės užduotys. Knyga lieka tėvams ir pabaigus grupę ir jie gali bet kada ja naudotis ateity. Programoje svarbią dalį užima praktinės užduotys susitikimų metu. Tęstinumą ir įsitraukimą užtikrina numatytos užduotys, kurias grupės dalyviai atlieka namuose iki kito grupės susitikimo.

Pristatydamos Triple P programą tėvams pastebėjome, kad programa labai intensyvi, dėl to norėtųsi medžiagą išskaidyti (pagal programą numatyti 5 grupės susitikimai ir 3 individualūs pokalbiai telefonu). Grupės dalyviai taip pat reaguoja, kad jiems norėtųsi daugiau gyvų, bendrų susitikimų. Jų vertinimu, dalyvavimas grupėje yra naudingas ir prasmingas.

Grupės organizuojamos, įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.
Kitas grupių ciklas planuojamas 2024 m. pavasarį.