Stovyklose paprastai dalyvauja šeimos su vaikais iš skirtingų socialinių aplinkų (apie 200 asmenų) ir jų metu tėvams organizuojamos veiklos kartu su vaikais, o taip pat būna ir atskiri užsiėmimai suaugusiems. Stovyklų metu vyksta įvairios paskaitos, teminiai užsiėmimai, išvykos, dirbtuvėlės, laisvas laikas buvimui kartu, žaidimai ir pan. 

Šiose stovyklose proporcingai suderintas laikas šviečiamiesiems, ugdomiesiems užsiėmimams ir poilsiui. O 1,2 proc. lėšos bus naudojamos priemonių įsigijimui, savanorių apmokymui, maitinimo, apgyvendinimo, išvykų organizavimo išlaidoms.  

Tad kviečiame nieko nelaukti ir palydėti 1,2 proc. iki mūsų jau dabar. Ačiū! 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). https://deklaravimas.vmi.lt.

 1. Pasirinkite  skiltį „Deklaravimas“
 2.   Pasirinkite ”Pildyti formą”
 3.   Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“
 4.   Pasirinkite formą FR0512v4 ir užpildykite ją:
  • 1–4 laukeliuose pateikite savo asmeninę informaciją;
  • 5 laukelyje nurodykite laikotarpį, už kurį teikiate prašymą (2022);
  • 6 laukelyje pažymėkite „X“ patvirtindami, jog savo pajamų mokesčio dalį norite skirti paramai;
  • E1 laukelyje įrašykite „1,2“;
  • E2 laukelyje nurodykite įmonės kodą:126366917;
  • E4 laukelyje nurodykite mūsų organizacijai skiriamos paramos dalį (procentais). Jei remiate tik mūsų organizaciją, įrašykite 1,2.
  • E5 laukelis pildomas jeigu norite skirti paramą kelis metus iš eilės, tuomet nurodykite: 2022, 2023 ir t. t.;
 •  5. Pasirinkite „Pateikti“.

SVARBU: Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2022 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.