Registracija

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kitais LR finansų ministerijos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.