Vaikų dienos centras Musninkuose „Aitvarai“ Nr. VDC1-308

(Nr. VDC1-308, 2017-02-23)
2013 metais Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras pradėjo įgyvendinti naują dienos centro projektą – „Dienos centras Musninkuose aplinkinių kaimų vaikams“.  Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projektu siekiama mažinti Musninkuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančių vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, kurti saugią aplinką vaikams – kaip būtiną prielaidą jų sėkmingai raidai ir socializacijai.

Projektas realizuojamas glaudžiai bendradarbiaujant Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai, Musninkų seniūnijai, taip pat Širvintų, Kernavės ir Čiobiškio seniūnijoms, Širvintų rajono savivaldybės vaikų teisių skyriui, Musninkų kaimo bendruomenei. Dienos centras bendradarbiauja su Šaulių sąjunga, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centru, Kernavės moterų klubu bei kitais partneriais.