Vaikų dienos centras „Bičiuliai“

(Nr. VDC1-50, 2017-02-23)
Projektu Dienos centras „Bičiuliai“ siekiama sukurti Vilniaus Karoliniškių seniūnijoje palankią aplinką ir tinkamas sąlygas 3-7 metų vaikų, nelankančių valstybinių švietimo įstaigų, ugdymui(si), teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas skirtas vaikams iš gausių, nepasiturinčių šeimų remti; remti, ugdyti šių vaikų šeimas.

Projekto trukmė – 2016 metų sausio 1d. – gruodžio 31d., planuojame įgyvendinti ir tolimesniais metais.

Projekto dalyviai – 17 (3-7 metų amžiaus) vaikai ir jų tėvai.

Projektą įgyvendins pareiškėjas kartu su partneriais: Vilniaus socialinės paramos centru, Všį „Socialinis veiksmas“ ir VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras. Projekto komandoje dirbs didelę patirtį turintys specialistai – socialinė darbuotoja, psichologė bei jau turimi ir naujai atrinkti savanoriai.

Projekto veiklos:

  • Dienos centras veiks penkias dienas per savaitę 6-7 val. per dieną taip, kad ji atitiktų vaikų poreikius.
  • Dienos centre bus organizuojami socialinių įgūdžių, kūrybiškumo ugdymo (dailės, muzikos), fizinio aktyvumo užsiėmimai vaikams, kultūrinės, pažintinės išvykos
  • Bus organizuojama tėvystės įgūdžių lavinimo grupė tėvams, tėvų dienos vaikų dienos centre, socialinės akcijos, tėvų informavimas ir konsultavimas.
  • Vasaros metu tėvai ir vaikai dalyvaus išvykstamojoje šeimų vasaros stovykloje.
  • Be jau turimų 3 savanorių bus pakviesti, atrinkti ir apmokyti 10 savanorių, kurie reguliariai padės vaikų dienos centre.