Projektas „Šeškinės dienos centras“ Nr. VDC1-51

(Nr. VDC1-51, 2017-02-23)
Projektas „Šeškinės dienos centras“ yra tęstinis, vykdomas nuo 2003 metų rudens. Juo  siekiama organizuoti sisteminę pagalbą vaikui, įtraukiant jo artimiausią aplinką (šeimą, mokyklą, VTAT, kitas institucijas), sukurti palankias sąlygas socialinės rizikos vaikams, kurios:

 • Atskleistų vaiko stipriąsias puses, kurių dėka jis galėtų įveikti savo sunkumus;
 • Ugdytų vaikų socialinius – buitinius įgūdžius;
 • Paremtų vaikus mokymosi procese;
 • Organizuotų laisvalaikio ir atostogų užimtumą;
 • Mažintų socialinę atskirtį, įtraukiant vaikus į naujas erdves ir ugdant jų socialinę kompetenciją;
 • Skatintų tėvus aktyviai spręsti vaikų priežiūros problemas, padėtų ugdyti tėvystės įgūdžius, prisiimti atsakomybę už vaikų auklėjimą;
 • Skatintų jaunimo savanorišką darbą, sprendžiant visuomenės problemas.

Projekte dalyvauja:

 • Vilniaus Šeškinės ir Fabijoniškių mikrorajonuose gyvenantys 6 – 12 metų vaikai, kurie:
 • yra iš sunkumus patiriančių šeimų;
 • turi elgesio ar / ir emocinių problemų;
 • turi mokymosi ar mokyklos lankymo sunkumų;
 • Projekte dalyvaujančių vaikų tėvai;
 • Savanoriai, kurie padeda organizuoti, vykdyti veiklas.

Projekto dalyviams teikiamos šios paslaugos:

 • Ugdymas. Vaikai į dienos centrą ateina kiekvieną darbo dieną po pamokų. Jiems siūloma:
 • Pagalba mokymosi procese;
 • Menų, rankdarbių, aktyvaus poilsio ir kiti užsiėmimai;
 • Elgesio korekcija;
 • Socialinių įgūdžių lavinimas;
 • Asmens higienos ir  švaros palaikymo įgūdžių lavinimas.
 • Sociokultūrinės paslaugos: stovyklos, šventės, išvykos vaikams ir jų šeimų nariams;
 • Informavimas (dirbant su šeima);
 • Konsultavimas (tiek dirbant su vaikais, tiek ir su jų šeimų nariais);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas (tiek dirbant su vaikais, tiek ir su jų šeimų nariais);
 • Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (tiek dirbant su vaikais, tiek ir su jų šeimų nariais);
 • Esant poreikiui, materialinė parama vaikams ir jų šeimų nariams.

Projektą remia:  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.