Projektas „Daugiau neskriausk“ (Nr. SAAP60)

Projektu „Daugiau neskriausk“ siekiama Vilniaus šiaurės vakarinėje dalyje įgyvendinti veiklas, skirtas vietinei bendruomenei ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, mokyti atpažinti smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, ugdyti vaikų saugumo įgūdžius, burti vietinėje bendruomenėje veikiančių specialistų komandą gebančią efektyviau reaguoti į smurto apraiškas bei organizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. Projekto metu skirtingo amžiaus vaikams bus organizuojami saugumo mokymai, tėvai išklausys paskaitas apie saugumą internetinėje erdvėje ir auklėjimo be fizinių bausmių galimybes, bus pravesti dviejų dienų trukmės tarpinstinucinio bendradarbiavimo mokymai specialistams ir keturios paskaitos specialistams ir savanoriams dirbantiems su vaikais. „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ akcijos metu vaikų piešinių konkursas ir paroda, filmų vakarai, „draugystės arbata“ atkreips bendruomenės narių dėmesį į smurto artimoje aplinkoje mastą, skatins nelikti abejingais pastebėjus smurto apraiškas ir įgalins aktyviai reaguoti ir prisidėti prie smurtinio elgesio kultūros mažėjimo.

Projekto rezultatai:

  • Pravesti seminarai specialistams apie smurtą prieš vaikus (3 grupės).
  • Pravesti seminarai savanoriams apie smurtą prieš vaikus (2 grupės).
  • Suorganizuotas vaikų piešinių konkursas tema „Ką aš darau supykus“.
  • Veikė vaikų piešinių paroda kavinėje „Agapė“.
  • Suorganizuoti du filmų vakarai. Žiūrėjome filmą „Eksperimentas“. Filmą komentavo kriminologas Gintautas Sakalauskas.
  • Skaityta paskaita tėvams „Kur ir kaip gimsta nevaldomas pyktis savo vaikams“.
  • Suorganizuota bendruomenės arbatos akcija kavinėje „Agapė“.
  • Pravesti saugumo mokymai dienos centrų vaikams (3 grupės).
  • Pravesti saugumo mokymai darželių vaikams (3 grupės).
  • Skaityta paskaitos tėvams „Vaikų (ne) saugumas internete“.