Padėk kitiems padėti! Savanorystė augina!

Projekto tikslas – skleisti savanorystės idėją ir griaunant mitą, kad savanorystė skirta tik vyresnių klasių moksleiviams ar studentams, kurti erdves, kuriose įvairaus amžiaus žmonės turėtų galimybę padėti kitiems, įtraukti skirtingo amžiaus žmones į savanorišką veiklą įvairiose Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos socialinėse ir švietimo veiklose: vaikų dienos centre „Vaikai-vaikams“ ir Šeškinės vaikų dienos centre, paauglių programoje „Tramplinas“, vaikų darželyje, suaugusių proto negalią turinčių žmonių dienos centre.

Projekto rezultatai:

  • Projekto metu savanoriškoje veikloje sudalyvavo 61 žmogus.
  • Į savanorystės veiklas įsitraukė tiek vyresnių klasių moksleiviai ir studentai, tiek dirbantys žmonės, šeimos.
  • 14 sutuoktinių įsipareigojo ilgalaikei trijų metų savanorystei šeimų klubuose „Darna“.
  • 17 žmonių pradėję savanoriauti, savanorystę tęsia jau dabar.
  • Įvyko trys neformalaus ugdymo seminarai. Seminarų metu  didelis dėmesys skirtas pasiruošimui savanorystei, veiklos planavimui ir refleksijai, geresniam savęs pažinimui bei komandinio darbo stiprinimui.
  • Savanoriai įsitraukė į skirtingas veiklas: darbą su vaikais dienos centruose ir darželyje, veiklas su neįgaliaisiais, stovyklų ir renginių organizavimą, pagalbą prižiūrint kompiuterius, šeimų klubų vedimą ir kt.

Parsisiųsti projekto ataskaitą