„Lietuvos vaikų rėmimo draugijos“ parama šeimoms

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras nuo įsikūrimo pradžios bendradarbiauja su „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“ t.y. „Förderverein Kinder in Litauen“. Tai Vokietijoje susibūrusi draugija, turinti troškimą padėti sunkiau gyvenančioms Lietuvos šeimoms. Ši draugija per paskutiniuosius trejus metus jau skyrė 12 tūkstančių eurų ir padėjo penkioms mūsų centrą lankančioms šeimoms išsimokėti susidariusias skolas už komunalines paslaugas. Šiuo metu vis dar remiamos trys šeimos.

Lietuvos vaikų rėmimo draugija ypatingą dėmesį skiria vaikams ir jų ugdymui. Jiems svarbu, kad vaikai užaugtų dorais žmonėmis, įgytų išsilavinimą ir ugdytų savo talentus. Todėl šiuo metu gaunant šios draugijos paramą galime apmokėti būrelius trims Šeškinės vaikų dienos centrą lankantiems vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų. Jie turės galimybę lankyti šokių, krepšinio bei karatė būrelius.

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“, t.y. „Förderverein Kinder in Litauen“ skyrė stipendiją vienai merginai, studijuojančiai vizualinį dizainą Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos dailės fakultete. Merginos šeimos finansinė padėtis yra sunki, todėl ji ne visada gali merginą išlaikyti. Ši stipendija leis merginai tęsti savo studijas, įgyti išsilavinimą ir išvengti susidarančių skolų.