Kompleksinės paslaugos šeimai

         

Nemokamos paslaugos Vilniaus miesto gyventojams

Vilniaus mieste nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Pal. J. Matulaičio Šeimos pagalbos centru ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis projekto metu Vilniaus miesto gyventojams teikia nemokamas kompleksines paslaugas.

PAL. J. MATULAIČIO ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
 • Individualios psichologo konsultacijos
 • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Šeimos konsultacijos
 • Individualios konsultacijos paaugliams
 • Grupinės konsultacijos
 • Grupinės konsultacijos paaugliams
 • Paramos grupės šeimoms
 • Šeimų stovyklos
 • Paskaitos aktualiomis temomis (apie jas pranešame skiltyje „Naujienos“)
 • Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvaidalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga teikiama 3-7 m.amžiaus vaikams).

Dėl paslaugų kviečiame kreiptis Vilniaus mieste gyvenančias šeimas (asmenis), kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (pvz., vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumai, tarpusavio santykių problemos, netekties patyrimas, skyrybos, kiti sunkumai).

Paslaugos teikiamos iš anksto užsiregistravus. Registracija konsultacijoms ir į mokymus:

Daugiau informacijos apie projekto partnerius rasite čia.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.