Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste

TRUMPAS PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS ĮDARBINIMO PASLAUGOS VILNIAUS MIESTE“ APRAŠYMAS (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-037)
Projekto tikslas – teikti nedirbantiems asmenims kompleksines asmens stiprinimo, savarankiškumo didinimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, profesinio orientavimo bei tarpininkavimo įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugas Vilniaus mieste.
Projekto tikslinė grupė – Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų nariai, ilgalaikiai bedarbiai ar/ ir socialinės paramos gavėjai bei asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu 120 asmenų bus suteikta psichosocialinė pagalba.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Dalyvių poreikų vertinimas bei motyvavimas,
 • Individualus savarankiškumo ir darbinių įgūdžių ugdymas,
 • Individualus profesinis orientavimas ir konsultavimas,
 • Individuali pagalba ir tarpininkaviams ieškant darbo bei palaikymas įsidarbinus.

Dalis projekto dalyvių dalyvaus darbu grupėje grindžiamose bei intensyvesnėse veiklose, tokiose kaip:

 • Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo grupės,
 • Savarankiškumo įgūdžių ugdymo seminaras,
 • Įtraukimas į bendruomeninę veiklą,
 • Supažindinimas su situacija darbo rinkoje,
 • Įsidarbinimo įgūdžių lavinimo grupės,
 • Bendrųjų gebėjimų mokymuose (lietuvių k., anglų k., IT pagrindai),
 • Profesinis mokymas,
 • Praktika.

Projekto veiklos bus teikiamos kompleksiškai, parenkant atitinkamą paslaugų “komplektą” konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo situaciją bei poreikius.

Projekto partneriai:

 • BĮ Vilniaus miesto Socialinės paramos centras,
 • VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras,
 • Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė“,
 • UAB Maxima LT.

Norėdami dalyvauti projekte ar gauti daugiau informacijos, kreipkitės:

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Matulaičio a. 3, LT-05111, Vilnius
Tel. 8 659 05051
El. p. Matulaitis.seimos@gmail.com

Kvietimą dalyvauti projekte galite rasti čia