Funkcionali šeima – sveikos visuomenės pagrindas

Projektu „Funkcionali šeima – sveikos visuomenės pagrindas“ siekiama – stiprinti ir ugdyti šeimos kultūrą, šeimos narių bendravimo ir problemų sprendimo bei pozityvius vaikų auklėjimo įgūdžius, skatinti šeimų telkimąsi įveikiant įvairias krizes (skyrybų, priklausomybių, krizinio nėštumo, šeimos nario netekties, darbo praradimo, darbo ir vaikų auginimo derinimo ir kt.).

Pagal šiuo metu susiformavusią praktiką, pagalba krizėje esančiam vaikui ir šeimai dažnai apsiriboja administraciniais sprendimais, procedūriniais veiksmais ir jų įgyvendinimo kontrole, todėl vaikas dažnai paimamas iš šeimos, kai situacija tampa kritinė, šeimai laiku nesuteikus reikiamos pagalbos. Tai lemia, kad kasmet Lietuvoje per 2 tūkst. vaikų paimami iš tėvų, nustatant vaikams globą (rūpybą), todėl šiame projekte siūlome įvairias pagalbos formas krizės ištiktai šeimai.  Apie 120 asmenų, išgyvenančių įvairias krizes (konfliktai šeimoje, netektys, neplanuotas nėštumas, priklausomybės ir kt.), bus teikiama grupinė pagalba krizes išgyvenančioms poroms ar pavieniams asmenims, organizuojami seminarai, ugdomi tėvystės įgūdžiai.

Tam, kad šeimos nepatektų į krizes arba lengviau pačios su jomis susitvarkytų labai svarbus prevencinis darbas su šeimomis. Šiuo metu įvairiomis pagalbos priemonėmis dažniausiai teikiama pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms, patekusiom į rizikos sąrašus. Todėl šiuo projektu mes siekiame stiprinti ir ugdyti šeimos narių bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, telkti šeimas, burti jas į bendruomenę, suteikiant žinių apie socialinio tinklo svarbą bei skatinant tarpusavio paramą, įgalinant šeimas rūpintis harmoningais santykiais, skatinant teikti savitarpio pagalbą ir palaikymą Tuo tikslus bus organizuojama 7 šeimų klubo „Darna“ veikla, kurioje dalyvaus apie 80 sutuoktinių, vasarą didžiulėje šeimų stovykloje turiningą laisvalaikį leis apie 136 asmenys (tėvų ir vaikų), tėvai ugdys tėvystės įgūdžius, tarpusavio bendradarbiavimą.  Didelis dėmesys bus skiriamas šeimos kultūros ugdymui ir šeimos krizių prevencijai organizuojant pasirengimo santuokai grupes, kuriose dalyvaus apie 100 asmenų. Tėvai, auginantys vaikus, įgis žinių ar ugdys pozityvios tėvystės įgūdžius grupėse ar klausydami paskaitas.

Projektas bus įgyvendinamas šiaurės vakarinėje Viliaus dalyje, panaudos pagrindu turimose patalpose. Projektas bus vykdomas kartu su partneriais – trimis Vilniaus miesto savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Iš viso dalyvaus apie 120 šeimų (330 asmenų), kuriose auga nepilnamečiai vaikai. Projektą įgyvendins kompetentinga, ilgametę patirtį turinti komanda susidedanti iš profesionalių, savo kompetenciją nuolat keliančių psichologų, socialinių darbuotojų ir šeimų konsultantės  bei būrio savanorių. Iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašoma finansuoti tik dalį projekto veiklų, dalis finansavimo jau yra gauta iš kitų rėmėjų ir fondų.