Funkcionali šeima – sveikos visuomenės pagrindas

Projektas Nr. NVOŠG1-4
Projektu „Funkcionali šeima – sveikos visuomenės pagrindas“ siekiama stiprinti šeimas ir ugdyti šeimos narių bendravimo ir problemų sprendimo bei pozityvius vaikų auklėjimo įgūdžius bei padėti šeimoms įveikti įvairias krizines (skyrybų, priklausomybių, neplanuoto ar nepilnamečių nėštumo, šeimos nario netekties, darbo praradimo, darbo ir vaikų auginimo derinimo ir kt.).

2016 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais šį projektą iš dalies finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Džiaugiamės sėkmingai įgyvendintu projektu, kurio metu pasiekti šie rezultatai:

  • 42 asmenys dalyvavo pasiruošimo santuokai kursuose, įvyko  3 grupės.
  • 221 asmuo dalyvavo 6 d. šeimų vasaros stovykloje prie bendrusų ežero.
  • 188 asmenų  dalyvavo ir toliau dalyvaus šeimų klube „Darna“ veikiančiame pagal D.Sonet sukurtą programą. Iš viso šiuo metu vyksta 7 šeimų klubo grupės, kurios susitinka kiekvieną mėnesį.
  • 120 asmenų buvo teikiamos psichologinės ar socialinės konsultacijos.
  • Vestos trys tėvystės įgūdžių grupės, kuriose dalyvavo 16 asmenų.
  • Skaitytos 5 paskaitos tėvams, kuriose dalyvavo 102 asmenys.
  • Įvyko bendravimo įgūdžių grupė, kuriose dalyvavo 10 asmenų.
  • Savaitgalio seminare Marijampolėje dalyvavo 36 asmenys.
  • 20 asmenų buvo teikta šeimų asistento paslauga.

Tikimės, kad ir 2017 metais šis projektas bus sėkmingai tęsiamas.