Darželio bendruomenės tikėjimo stiprinimas

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyriaus „Immaculata fondas“ parėmė projektą Darželio bendruomenės tikėjimo stiprinimas

Trumpas projekto apibūdinimas:
Tikslas: Stiprinti  darželio bendruomenę tikėjime

Bendras projekto apibūdinimas:

Vienas iš svarbiausių mūsų katalikiško darželio tikslų yra tikėjimo liudijimas ir ugdymas tikėjime.

Šiuo projektu gavome paramą  2015 metų darželio bendruomenės renginiams, kuriuose darželio šeimos galėtų augti tikėjime. Organizuosime:

  • trijų dienų vasaros stovyklą „Kur du ar trys susirinkę mano vardu“;
  • dviejų dienų rekolekcijas rudenį „Gerasis Ganytojas“.

Stovykloje bus organizuota speciali programa vaikams ir tėveliams. Tiek stovykloje tiek rekolekcijose dalyvauja didžioji dalis darželio bendruomenės – tėveliai su vaikais.  Tėveliams tiek vasaros stovykloje, tiek per rekolekcijas kviesimės lektorius (kunigus, vienuoles, teologus pasauliečius) skaityti paskaitas, vesti diskusijas apie tikėjimą, vaikų tikėjimo ugdymą. Tiek per stovyklą ir, žinoma, rekolekcijų metu kartu melsimės, bus švenčiamos Šventosios Mišios.