Bendruomeninių centrų stiprinimas

Projektas „Bendruomeninių centrų stiprinimas” finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projektu siekiama didinti vietos bendruomenėje veikiančių VŠĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro ir VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras (toliau „centrai“) finansinį savarankiškumą, plečiant finansavimo šaltinių įvairovę.

Projekto veiklos:

  1. Mokymai nevyriausybinių organizacijų darbuotojams
  2. Informacijos apie mokymų paslaugų pardavimą parengimas ir patalpinimas organizacijos internetinėje svetainėje
  3. Susitikimai – diskusijos su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais
  4. Projekto viešinimas internetinėje svetainėje
  5. Parengti 2014 metų organizacijos veiklos ir finansines ataskaitas potencialiems rėmėjams.

Projekto eiga:

Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. balandžio 27 d. ir  sėkmingai įsibėgėja.

Džiaugiamės, kad šiame puslapyje jau atsirado praėjusių metų veiklos ir finansinės ataskaitos.

Įvyko dviejų dienų mokymai tema “Finansinis savarankiškumas ir lėšų pritraukimas”. Seminare dalyvavo 32 asmenys, kurie tikimės dalyvaus ir dar vienoje seminaro dalyje spalio mėnesį. Seminaro metu buvo pristatytos lėšų diversifikacijos galimybės ir naudos, organizacijų biudžetų strateginio planavimo ypatumai. Dalyviai įgijo praktinių įgūdžių ir žinių, kaip pritraukti skirtingus paramos šaltinius, kaip bendrauti su verslo sektoriumi, kaip informaciją apie savo veiklas patraukliai pateikti viešojoje erdvėje.

Projekto dalyviai dalyvavo dviejuose susitikimuose Vilniaus miesto savivaldybėje, kuriuose  buvo aptariamos darbo su šeimomis šeimos centruose finansavimo galimybės.

Buvo parengta ir šioje svetainėje sudėta informacija apie įvairių organizuojamų mokymų paslaugų pardavimą.