Atvira jaunimo erdvė Pakeliui

Projektu „Atvira jaunimo erdvė Pakeliui”  siekiama užtikrinti  Musninkų apylinkėse gyvenantiems jauniems žmonėms nuolatinį, saugų, įvairiapusišką, tikslingą, ugdomąjį laisvalaikį.

Tuo tikslu planuojame:

 • Pasitelkiant jaunus žmones, su kuriais jau užmegztas kontaktas, bei  kitas apylinkėse veikiančias su jaunimu dirbančias organizacijas, informuoti Musninkų apylinkių žmones apie atvirą veiklą Musninkų vaikų dienos centro patalpose bei mobilių darbą Vindeikių kaime.
 • Užmegzti ryšį su nepažįstamais jaunais žmonėmis.
 • Atviram darbui pritaikyti erdvę Musninkų vaikų dienos centre.
 • Įsigyti inventorių, skirtą mobiliam darbui su jaunimu Vindeikiuose.
 • Sudaryti sąlygas kasdienei veiklai.
 • Palaikyti ryšį su esančiais jaunais žmonėmis.
 • Organizuoti žygius, išvykas, teminius susitikimus, specifinius  užsiėmimus.
 • Organizuoti savęs, kitų žmonių pažinimo užsiėmimus
 • Organizuoti profesinio orientavimo užsiėmimus.
 • Organizuoti užsiėmimus, skirtus jauno žmogaus tikslų nustatymui, jų įgyvendinimo planavimui, vykdymo pasitikrinimui.
 • Sudaryti sąlygas savirelizacijai, individualių gebėjimų atradimui ir ugdymui, aktyvumo skatinimui.
 • Jaunimą konsultuoti, informuoti, tarpininkauti ir nukreipti pas kitus specialistus, teikiančius paslaugas jaunimui.
 • Įtraukti jaunuolius į resursų paiešką, inventoriaus įsigijimą, patalpų remontą, veiklos organizavimą.
 • Sudaryti sąlygas bendradarbiauti su kitomis rajono organizacijomis.
 • Organizuoti grupės formavimo užsiėmimus.
 • Organizuoti grupeles bendravimo įgūdžiams, atgaliniam ryšiui gauti.
 • Skatinti konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Organizuoti užsiėmimus pilietiškumui ugdyti.

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.