Pradedamos teikti kompleksinės paslaugos Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia Vilniaus mieste gyvenančias šeimas, kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – šeimas, patyrusias artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvus, susiduriančius su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, auginančius vaikus su negalia, besilaukiančias moteris, šeimas, slaugančias artimuosius namuose, asmenis, turinčius problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomus nuo azartinių lošimų, šeimas, patiriančias tarpusavio santykių problemas ar krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba, – prireikus pagalbos, kreiptis dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų.

Atsižvelgiant į šeimoje iškilusius sunkumus, šeimai bus teikiamos kompleksinės paslaugos:

  • Pozityvios tėvystės mokymai: pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas; saugaus prieraišumo mokymai; specializuoti mokymai tėvams auginantiems 1–3 metų vaikus; specializuoti mokymai tėvams auginantiems paauglius;
  • Psichosocialinė pagalba: individualios psichologo konsultacijos; grupinės konsultacijos; šeimos konsultacijos; socialinio darbuotojo konsultacijos; specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams; emocinė pagalba vaikams; individualios konsultacijos paaugliams; grupinės konsultacijos paaugliams; kūno ir minčių atpalaidavimo užsiėmimai;
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos: paramos grupės; šeimų stovyklos; paskaitos aktualiomis šeimai temomis;
  • Mediacijos paslaugos;
  • Vaikų priežiūros paslaugos (tuo metu kai tėvai dalyvauja vienoje iš projekto veiklų).

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai.

Vilniaus miesto savivaldybė kompleksines paslaugos šeimai organizuoja įgyvendindama projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste”, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Kompleksines paslaugai šeimai teikia projekto partneriai – Vilniaus miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras,  VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai).

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai gavimo, prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Bendruomeninius šeimos namus, kurių darbuotojai konsultuos šeimas dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų, atliks šeimos poreikių/ problemų identifikavimą ir nukreips šeimas į projekto partnerius – paslaugų teikėjus:

Vilniaus miesto socialinės paramos centro

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Adresas

Telefono Nr.

Darbo valandos

Adresas

Telefono Nr.

Darbo valandos

Kauno g. 3,511 kab. (8 5) 213 3710 I-IV 15.30 – 17.30 val.,V 13.45 – 15.45 val. Dariaus ir Girėno g. 11,6 kab. 8 677 80428,8 647 10786 I-IV 15.30 – 17.30 val.V 14.15 – 16.15 val.
Juozapavičiaus g. 10A,6 kab. (8 5) 275 7023 I-IV 15.30 – 17.30 val.V 13.15 – 15.15 val. Vilniaus g. 6, 207 kab. Grigiškės (8 5) 243 2880 I – IV 15.00 – 17.00 val.V 13.15 – 15.15 val.
Žirmūnų g. 143, 116 kab. 867017443,867653367 I –IV 14.30 – 16.30 val.V 13.15 – 15.15 val. Odminių g. 3, 209 kab. (8 5) 212 5704 I-II 14.30 – 16.30 val.III 11:00- 13.00 val.

IV 14.30- 16.30 val.

V 11.00 – 13.00 val.

Erfurto g. 29,9 kab. (8 5) 240 1698 I-IV 13.00 -15.00 val.V 8.00 – 10.00 val. Vydūno g. 15,2 kab. (8 5) 230 7034 I-IV 12.15 iki 14.15 val.V 8.30-10.30 val.
Rygos g. 15,5 kab. (8 5) 240 0179 I – II 12.15 – 14.15 val.III 09.30- 11.30 val.

IV –V 12.15 14.15 val.

Antakalnio g. 17,10 kab. 8 670 17399,8 647 10776 I-IV 14.30 – 16.30 val.V 13.15 – 15.15 val.
L. Asanavičiūtės g. 20/2,8 kab. (8 5) 216 8244 I –II 12.15 – 14.15 val.III 9.00 – 11:00 val.

IV 12.15- 14.15 val.

V 09:00 – 11:00 val.

Pergalės g. 8, 206 kab. (8 5) 260 6895 I-II 13.00 – 15.00 val.III-IV 14.00 – 16.00 val.

V 12.15 – 14.15 val.

Agrastų g. 16,7 kab. (8 5) 264 1374 I-II 12.15 – 14.15 val.III 09.30- 11.30 val.

IV 12.15- 14.15 val.

V 10.00- 12.00 val.

Paberžės g. 6A., 2 kab. (8 5) 246 3521 I-II  12.15 – 14.15 val.III 09.30 – 11.30 val.

IV –V 12.15- 14.15 val.

Kalvarijų g. 156,6 kab. (8 5) 272 2972 I-V 12.15 – 14.15 val. Žemynos g., 1 kab., 9 kab. (8 5) 270 2435 I 13.00 val.- 15.00 val.II-V 12.15- 14.15 val.
Viršuliškių g. 53,2 kab. (8 5) 240 0327 I-V 11.30 – 13.30 val.

Projekto partneriai – paslaugų teikėjai:

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras Kauno g. 3, Vilnius, tel. 8 683 81066, el.p. d.adomaitiene@spcentras.lt

VšĮ “Vilniaus SOS vaikų kaimas” Skroblų g 15/115B, Vilnius, tel. 8 699 45534, el.p. pagalbaseimai@sos-org.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius, tel. 8 645 04650, el.p. rita.duseviciene@vilnius.caritas.lt

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) Kalvarijų g. 159, Vilnius, tel. 8 5 212 1453, el.p. sotas.vilnius@sotas.org

VšĮ „Paramos vaikams centras“ Latvių g. 19 a, Vilnius, tel. 8 611 43567, (8 5) 271 5980, el.p. pvc@pvc.lt

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras J. Matulaičio a. 3, Vilnius, tel. 8 659 05051, el.p. matulaitis.seimos@gmail.com

 

Daugiau informacijos gali suteikti Anastasija Pydyk BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių programų koordinatorė, Kauno g. 3/26, 511 kab., el. paštas a.pydyk@spcentras.lt, tel. (8 5) 213 3710