Rėmėjai

Dėkojame visiems parėmusiems Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrą.

Fondai:
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);
 • Immaculata fondas;
 • Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);
Valstybės, savivaldybių institucijos:
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;
 • Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
Įmonės:
 • UAB „Ergolain projektai“
 • UAB „Kardiolita“
Geros valios žmonės
Fondai:
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);
 • Immaculata fondas
 • Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);
Valstybės, savivaldybių institucijos:
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;
 • Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
Geros valios žmonės
Fondai:
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);
 • Europos socialinio fondo agentūra;
 • Centrinė projektų valdymo agentūra;
 • Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);
 • VšĮ Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa.
Valstybės, savivaldybių institucijos:
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;
 • Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
Geros valios žmonės