2 procentai paramai

Paremkite Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro veiklą skirdami 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Jei prašymą norite užpildyti ranka:

Užpildykite šį blanką:

Tuščias blankas (atsisiųsti)

Iš dalies užpildytas blankas (atsisiųsti)

1 -4 laukeliuose įrašykite savo asmeninę informaciją
5: nurodykite laikotarpį, už kurį teikiate prašymą (2018)
6: pažymėkite “X” patvirtindami, jog savo pajamų mokesčio dalį norite skirti paramai;
E1: įrašykit “2″ (t.y. savo paramą teikiate paramos gavėjui)
E2: įrašykite 126366917
E4: nurodykite mūsų organizacijai skiriamos paramos dalį (procentais). Jei remiate tik mūsų organizaciją, šiame langelyje įrašykite 2,00.
E5 laukelis: pildomas tada jeigu norėtumėte skirti paramą ilgiau nei už vienerius metus, tuomet įrašykite 2019, 2020, 2021 ar 2022);
lapo apačioje pasirašykite ir užrašykite vardą, pavardę.

Užpildytas prašymas iki gegužės 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti teikiamas vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai įteikiant VMI darbuotojui,
  • atsiunčiant paštu adresu: Neravų g. 8, Druskininkai. Galite atnešti mums J. Matulaičio a. 3, Vilnius ir mes išsiųsime.

Jei deklaruojate elektroniniu būdu:

Jei naudojatės VMI Elektroninio deklaravimo sistema, skirti paramą dabar galite žymiai paprasčiau. Tereikia prisijungti prie VMI “Elektroninio deklaravimo sistemos” per bet kurio iš ten pateiktų bankų internetinės bankininkystės paslaugas.

  1. Pasirinkite „Prisijungti prie EDS”
  2. Pasirinkite „Pateikti dokumentą“
  3. Pasirinkite „Pildyti dokumentą“
  4. Pasirinkite formą FR0512v4 ir užpildykite ją (aprašymas pateiktas prie užpildymo ranka)
  5. Pasirinkite “pateikti”.

SVARBU: teikiant prašymą elektroniniu būdu jis turi būti pateiktas taip pat iki gegužės 1 d.!