1,2 procentai paramai

Paremkite mūsų veiklą skirdami 1,2 ⃰  proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Prisijunkite prie VMI „Elektroninio deklaravimo sistemos“ čia

  1. Pasirinkite „Prisijungti prie EDS“
  2. Pasirinkite „Pateikti dokumentą“
  3. Pasirinkite „Pildyti dokumentą“
  4. Pasirinkite formą FR0512 ir užpildykite ją:

1-4 laukeliuose įrašykite savo asmeninę informaciją;
5 laukelyje: įrašykite „2019“;
6 laukelyje: pažymėkite „X“ patvirtindami, jog savo pajamų mokesčio dalį norite skirti paramai;
E1 laukelyje: įrašykit „2“ (t.y. savo paramą teikiate paramos gavėjui)
E2 laukelyje: įrašykite 126366917
E4 laukelyje: nurodykite mūsų organizacijai skiriamos paramos dalį (procentais). Jei remiate tik mūsų organizaciją, šiame langelyje įrašykite 1,2.
E5 laukelyje: pildomas tada jeigu norėtumėte skirti paramą ilgiau nei už vienerius metus, tuomet įrašykite: 2020, 2021, 2022 ar 2023).
Lapo apačioje užrašykite vardą ir pavardę.

5. Pasirinkite „pateikti“.

SVARBU: teikiant prašymą elektroniniu būdu jis turi būti pateiktas iki liepos 1 d.!

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc.GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc.GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc.GPM (anksčiau buvo 1 proc.).