Mokymai

MOKYMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS, PSICHOLOGAMS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAMS

Vedame mokymus socialiniams darbuotojams, psichologams, socialinių darbuotojų padėjėjams žemiau išvardintomis temomis.

Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais (kodas kodas 596870881, 16 ak. val.)

Dviejų dienų trukmės seminaro metu dalyviai giliau pažvelia į vieną iš darbo su šeimomis temų – tėvystės gebėjimų stiprinimą ir ugdymą. Analizuojami tėvų vaidmenų ir vaikų poreikių pokyčiai skirtingais šeimos gyvenimo ciklais; pristatomi tėvystės gebėjimų vertinimo būdai (klausimynai, stebėjimo-vertinimo anketos) bei įvairios intervencijos priemonės, taikomos individualiai ar grupėje, kliento namuose ar įstaigoje. Dalyviai nagrinėja pateiktus filmuotus siužetus ar realias savo klientų situacijas ir praktiškai išbando pristatytus metodus.

Darbo ypatumai, bendravimo įgūdžių lavinimas dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais/arba tėvų neprižiūrimais vaikais (24 ak. val.)

Programa yra parengta socialinių darbuotojų padėjėjams, tiesiogiai dirbantiems su tėvų globos netekusiais ir/arba tėvų neprižiūrimais vaikais. Šie vaikai susiduria su tam tikrais sunkumais, dažnai būna sutrikęs jų pozityvios socializacijos procesas, jie išgyvena daugybę sudėtingų jausmų, susijusių su jų biologinėmis šeimomis, kurios nebepajėgios (dėl socialinių įgūdžių trūkumo, finansinių problemų, žalingų įpročių) užtikrinti vaiko gerovės šeimoje. Šioms problemoms spręsti būtinas sisteminis požiūris ir kompleksinė pagalba. Socialinio darbuotojo padėjėjas yra vienas iš šios grandies elementų, kuris turėdamas atitinkamų žinių, mokėjimų, sugebėjimų ir įgūdžių gali efektyviai dalyvauti komandiniame darbe bei teikti vaikui reikalingas socialines paslaugas.

Darbas su atveju (16 ak. val., kodas 596870929)

Seminare pristatoma socialinio darbo su atveju samprata bei etapai, dalyviai praktiškai mokysis tirti, analizuoti klientų situacijas, planuoti pagalbos procesą, išsikelti pamatuojamus tikslus. Taip pat aptariami ir vykdomos intervencijos įvertinimo metodai, kurie suteikia galimybę objektyviau ir realiau įvertinti darbo rezultatus.
Mokymus organizuojant vienos įstaigos komandoms, yra galimybė aptarti, kurti, tobulinti darbo su atveju sistemą organizacijoje: analizuoti darbuotojų vaidmenis, atsakomybes, bendradarbiavimo tarp specialistų ir institucijų procesą ir pan.

Dėl seminarų datų ir įkainių galite rašyti el. paštu Matulaitis.seimos@gmail.com arba skambinti tel. 8 (5) 2461772.