Per 2022-uosius metus vien šeimų tarnyboje pagalba buvo teikiama 866 asmenims, iš jų – 594 asmenys gavo reguliarią, kompleksinę, tęstinę pagalbą.

Vertinant metų rezultatus ir įvykusius pokyčius, darbuotojai įvardino stebimą palaipsniui stiprėjantį šeimos savarankiškumą, gebėjimą be papildomos pagalbos užtikrinti ir palaikyti vaikų saugumą bei tinkamas gyvenimo sąlygas, geriau atliepti vaikų poreikius, taikyti pozityvios tėvystės principus.

Taip pat vaikai, augantys sunkumus patiriančiose šeimose, jau daugiau žino apie pagalbos būdus ir paslaugas, kurias jie gali gauti, geriau supranta savo teises. Žinoma, tai ne vieninteliai pastebėjimai ir įvykiai.

Todėl kviečiame plačiau susipažinti su socialinių veiklų ataskaita https://bit.ly/spc22ataskaita