Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro patalpose bus skaitoma nemokama paskaita „VAIKŲ ADAPTACIJA DARŽELYJE“. 

Kada? Rugpjūčio 30 d. 18-20 val.

Kur? Matulaičio a. 3, parapijos salė.

Kaip registruotis? Užpildyti registracijos formą.

Kas ves? Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Edita Platkevičiūtė.

Paskaita finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.