Mielos Šeimos, jau – 11-tus metus kviečiame į Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų stovyklą 2021 m. liepos 19 -25 d., kurios tema: „Šv. Juozapas (tėvas, šeimos gynėjas, sutuoktinis, darbininkas) XXI amžiuje“.

Ir šias metais daug klaustukų dėl stovyklos buvo ir tebėra dėl Lietuvoje besitęsiančio karantino, tad negalime tiksliai numatyti, kiek žmonių galėsime priimti ir kokius kaštus patirsime.

Prašome Jūsų jau dabar registruotis į stovyklą, jei ketinate į ją vykti (jei bus įmanoma ją organizuoti nepažeidžiant tam metui aktualių karantino nuostatų), kad galėtume įsivaizduoti ir planuoti stovyklos programą. Kol kas neprašome užstato, nes suprantame, kol padėtis yra neaiški, sunku įsipareigoti. Stovyklos organizacinė komanda su viltimi žvelgia į ateitį, tikisi, kad stovykla galės saugiai įvykti ir jau smagiai planuoja programą ir veiklas.

Numatyti puikūs lektoriai – iš mūsų parapijos ir ne tik – kun. A. Akelaitis, kun. M. Žitkauskas, N. Čepulis, S. Matulevičius, kun. V. Solovej, Gintarė Jonutienė!

Įdomi stovyklos programa, šaunioji jaunųjų savanorių organizuojama veikla vaikams, atskira pastovyklė paaugliams, sportas, žygiai, maudynės ežere!

Linksmi šeimyniniai vakarai, o ką jau kalbėti apie mūsų visų talentų šou! Kasdienėje maldoje, šv. Mišių šventime, adoracijoje kviesime atgaivinti savo dvasinį gyvenimą. Ar gali būti geriau???

Stovykla vyks stovyklavietėje Guosta.

Šeimų registracija:
https://forms.gle/tdysDtYb58F3sEbE7

Savanorių (jaunimo nuo 16 m.) registracija:
https://forms.gle/FyvfpZwGw5FVuChS9

Jei turite klausimų galite kreiptis:

dėl šeimų registracijos/dalyvavimo – matulaicioseimustovykla@gmail.com

dėl jaunimo savanorystės – matulaiciojaunimas.vilnius@gmail.com