Būti gerais tėvais galima išmokti

Žmonės visais amžiais gimdė ir augino vaikus. Atrodo, kad būti tėvais yra savaime suprantama, todėl tėvystės niekas nemokina. Gimus kūdikiui, kartu su juo gimsta ir nauja mama bei naujas tėtis.

Sparčiai besikeičiant visuomenei, jos vertybėms, tėvams taip pat keliami vis didesni reikalavimai išauklėti stiprią, savarankišką asmenybę. Tačiau tėvai neretai jaučiasi bejėgiai, kad nesugeba „susitvarkyti“ su savo „netikusiu“, „netobulu“ vaiku, jiems stinga žinių apie vaikų auklėjimą. O tai kelia įtampą bei dvejones dėl savo buvimo gera motina arba geru tėvu. Kartais iš tėvų išgirstame „jaučiuosi blogas tėvas ar mama – padėkite man“. Vis daugiau tėvų stengiasi atrasti naujus būdus, kaip geriau spręsti kylančius sunkumus, gerinti santykius su vaikais, jie nori gauti žinių apie vaikų auklėjimą.

Vienas iš būdų leidžiančių daugiau panagrinėti su tėvyste susijusius klausimus yra tėvystės įgūdžių ugdymo grupės. Mūsų parapijoje šios grupės Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre organizuojamos nuo 2002 metų. Grupių metu kalbama apie vaikus, jų raidą, poreikius, įvairius drausminimo būdus. Praktinių užsiėmimų metu tėvai gali patirti, kaip veikia vieni ar kiti aptariami drausminimo būdai, išbando juos atlikdami namų užduotis. Šiose grupėse nagrinėjame tai, kaip elgtis susidūrus su erzinančiu vaikų elgesiu, kaip atpažinti ir spręsti tas situacijas, kuriose, atrodo, jaučiamės bejėgiai ir dar daugelį kitų temų.

Kadangi tėvų grupės mūsų centre vyksta jau aštuonerius metus, praėjusį pavasarį Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre atlikau kokybinį tyrimą, kuriuo norėjau įvertinti organizuojamų grupių veiksmingumą. Tyrimo metu buvo kalbamasi su tėvais du kartus: prieš prasidedant grupėms bei joms pasibaigus.

Tyrimas parodė, kad moksleivius auginantys tėvai dažniausiai susiduria su vaikų nepaklusnumu, grubiu elgesiu, nepagarba, atsikalbinėjimu ir nesusikalbėjimu, sunkumu atpažįstant vaikų poreikius; veiksmingų auklėjimo būdų bei žinių apie vaikų auklėjimą stoka.

Patys tėvai įvardina, kad dažniausios kylančių problemų priežastys yra konfliktai šeimoje; tėvų skausmingos patirtys, atsineštos iš vaikystės; vertybių sumaištis visuomenėje ir neigiamas aplinkos poveikis vaikų asmenybės formavimuisi; nemokėjimas reikšti jausmų.

Atlikus tyrimą išryškėjo, jog grupės patyrimas tėvams teikia vilties, kad jie patys gali daryti įtaką pokyčiams šeimoje, stiprina tėvų pasitikėjimą savimi auklėjant vaikus. Dažnas tėvas minėjo, kad grupių metu buvo svarbu suvokti, kad tėvystės galima išmokti. Šis suvokimas atpalaiduoja ir ištikus nesėkmei, skatina tėvus nenuleisti rankų, bet toliau ieškoti veiksmingesnių auklėjimo ir bendravimo būdų bei skatina tėvų ir vaikų bendradarbiavimą sprendžiant problemas.

Tėvai sakė, kad grupės leido suprasti, kad „su savo problemomis nesame vieni“. Dalijimasis patirtimi su panašius sunkumus išgyvenančiais tėvais sumažina įtampą, kuri kyla klausantis „autoriteto pamokymų“. Suvokimas, kad jie nėra vieninteliai turintys tokių problemų, ramina, stiprina ir skatina kartu ieškoti problemų sprendimo būdų bei kartu augti tėvystėje.

Tyrimo duomenys parodė, kad svarbų vaidmenį ugdant tėvystės įgūdžius vaidina savęs ir savo jausmų pažinimas, priėmimas bei valdymas. Grupėje tėvai turi galimybę geriau pažinti save, suprasti, kaip jų vaikystės patirtys sąlygoja santykius su vaikais ir sutuoktiniu.

Tėvai minėjo, kad grupėse jie gauna praktiškai pritaikomos informacijos, išmoksta geriau suprasti ir atpažinti šeimoje kylančių problemų priežastis. Įvairios grupėse naudojamos praktinės užduotys padeda veiksmingiau spręsti kylančius sunkumus, daro įtaką teigiamiems santykių pokyčiams šeimoje.

Keletas šias grupes lankiusių žmonių (vardai pakeisti) atsiliepimų:

Birutė: „Supratau, kad auginti laimingus vaikus yra didžiulis darbas, kurį reikės dirbti nuolatos, ieškoti vis naujų sprendimų, būti kūrybingam, mokytis ir tobulėti šioje sferoje visą gyvenimą“.

Angelė: „Supratau, kad keisti reikia ne vaikus (nors aš čia atėjau su šiuo tikslu), o save. Tai man buvo atradimas, su kuriuo dabar tvirtai sutinku“.

Gediminas: „Supratau, kad žmogų reikia priimti su visais jo jausmais, o ypatingai vaikus“.

Paulius: „Supratau, kad pagalbos visada galima rasti, tik reikia jos ieškoti“.

Violeta: „Gražūs santykiai šeimoje – tai nenutrūkstantis ir kruopštus darbas“.

Gražvydas: „Supratau, kad su savo problemomis nesame vieni ir kad būti geru tėvu galima išmokti“.

Natūralu, kad augindami vaikus tėvai susiduria su įvairiais iššūkiais, klausimais ir sunkumais. Jei norite kartu ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, galite prisijunti prie  Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre organizuojamų grupių.

Daugiau informacijos galite teirautis telefonais: 8 659 05051, 85 2461779 bei el. paštu matulaitis.seimos@gmail.com

Socialinė darbuotoja Sigita Bagdonaitė