Ataskaitos

2017 metų finansinė ataskaita

2017 metų ataskaita
2016 metų ataskaita 
2015 metų ataskaita 
2014 metų ataskaita 
2013 metų ataskaita 
2012 metų ataskaita 
2011 metų ataskaita